Itaka Escolapios Itaka Escolapios

En una mateixa societat viuen persones i grups pertanyents a diferents cultures. La interculturalitat va més enllà de la mera coexistència entre elles: perquè siga verdaderament interculturalitat, estes persones o grups tenen que interrelacionar-se d’una forma horitzontal i equitativa, i ser conscients de la seua interdependència. Una convivència intercultural implica un esforç d’aprenentatge recíproc, un context d’igualtat i tolerància, normes socials de convivència comuna, i mecanismes de resolució de conflictes, perquè la convivència no implica absència de conflicte, sinó tindre ferramentes per a assumir-los i transformar-los.

Busqueda Avanzada

Plan de acogida de alumnos inmigrantes

Objetivos:

- Plan de acogida de alumnos inmigrantes del colegio Calasanz de Vitoria.

Normas antiagresión

Objetivos:

- Dinámica para reflexionar con los alumnos sobre las agresiones-
- Redactar individual y posteriormente entre todos normas contra las agresiones.

Modelos de resolución del conflicto

Objetivos:

Tabla formativa que recoge los diversos modelos de resolución de los conflictos.

Mi vida en el instituto

Objetivos:

- Cuestionario y dinámica para analizar la situación de los alumnos en el aula y sacar conclusiones para mejorar la convivencia. Adaptado de Sharp, Arora, Smith y Whitney, 1994.

Lo que me gusta

Objetivos:

- Dinámica para saber expresar lo que me gusta y no me gusta.
- Respetar el gusto de los demás.
- Desarrollar la expresión oral.