Itaka Escolapios Itaka Escolapios

Gizarte berean, zenbait kulturatako pertsonak eta taldeak bizi dira. Kulturartekotasuna haien arteko bizikidetza hutsetik harago doa. Kulturartekotasuna benetakoa izan dadin, pertsona edo talde horiek berdintasunezko harreman horizontala eduki behar dute euren artean, eta elkarren arteko menpetasuna dutela onartu behar dute. Kulturarteko elkarbizitza erdiesteko, elkarrekiko ikaskuntzarako ahalegina egin behar da, testuingurua bera berdintasunezkoa zein tolerantea izan behar da, elkarbizitzarako arau sozial bateratuak ezarri behar dira eta gatazkak konpontzeko mekanismoak eduki behar dira. Izan ere, elkarbizitzak ez du esan nahi gatazkarik egongo ez denik, gatazkak norberaren gain hartzeko eta eraldatzeko tresnak eduki behar direla baizik.

Busqueda Avanzada

Plan de acogida de alumnos inmigrantes

Objetivos:

- Plan de acogida de alumnos inmigrantes del colegio Calasanz de Vitoria.

Normas antiagresión

Objetivos:

- Dinámica para reflexionar con los alumnos sobre las agresiones-
- Redactar individual y posteriormente entre todos normas contra las agresiones.

Modelos de resolución del conflicto

Objetivos:

Tabla formativa que recoge los diversos modelos de resolución de los conflictos.

Mi vida en el instituto

Objetivos:

- Cuestionario y dinámica para analizar la situación de los alumnos en el aula y sacar conclusiones para mejorar la convivencia. Adaptado de Sharp, Arora, Smith y Whitney, 1994.

Lo que me gusta

Objetivos:

- Dinámica para saber expresar lo que me gusta y no me gusta.
- Respetar el gusto de los demás.
- Desarrollar la expresión oral.