Itaka Escolapios

“Gizaki guztiek hezkuntzarako eskubidea daukate”. Horrelaxe hasten da Giza Eskubideei buruzko Adierazpen Unibertsalaren 26. artikulua. Artikulu horren arabera, pertsona bakoitzak hezkuntza jasotzeko eskubidea dauka, eta hezkuntza hori eskuragarria (hezkuntzaren beraren lorpenean, edonolako bereizkeria desagerrarazteko), erabilgarria (doakoa), onargarria (kalitatekoa) eta egokigarria (ikasle bakoitzaren araberakoa) izan behar da. Hezkuntza baliabide nagusia da, gizaki guztiek euren gaitasunak, trebetasunak garatu eta gizartean bete-betean parte hartu dezaten. Hori dela eta, eskubide “atea” da: gainerako eskubide guztiak eskuratzeko atea da (esate baterako, osasunerako eskubidea edo lanerako eskubidea). Gainera, ezinbestekoa ere bada, txirotasunari zein desberdintasunari aurre egiteko orduan, garapen jasangarria lortzeko orduan…

Busqueda Avanzada

Carta de un Escolapio

Objetivos:

- Carta para conocer la vida de un escolapio

Carta a los mayores del colegio

Objetivos:

- Hacer pensar a los alumnos sobre su trayectoria en el colegio.
- Conocer el proyecto educativo del centro
- Conocer las propuestas que se hacen desde el colegio