Itaka Escolapios Itaka Escolapios

Què és ApS

L’Aprenentatge Servei o «ApS» és una metodologia que integra l’aprenentatge basat en l’experiència amb el servei a la comunitat atenent les necessitats detectades. Comprén, per tant, aspectes pedagògics i de transformació social, ambiental, formativa …
Amb el ApS es pretén una formació integral i de qualitat que incorpore a la mateixa, des de la pràctica transformadora, aspectes ètics dirigits al desenvolupament d’una societat més justa i sostenible.

Com plataforma educativa estem convençuts que des de l’àmbit educatiu és necessari impulsar accions que oferisquen a l’alumnat la possibilitat d’intervindre directament en la modificació de l’entorn. D’esta manera l’educació es convertirà en agent dinamitzador de l’entorn i en protagonista de la vida del mateix. Així, analitzant, dissenyant, promovent, compartint i avaluant els seus propis projectes d’ApS formem no sols als adults del demà, sinó que fem protagonistes del canvi als xiquets I jóvens del present.

Com aprofundir i aprendre més sobre ApS

Són nombroses les guies i materials sobre *ApS a les quals pots acostar-te per a aprofundir i accedir a més informació, et facilitem algunes, si tens alguna més que pugues suggerir-nos, fes-ho escrivint al mail : educa@itakaescolapios.org

Et facilitem algunes guies obtingudes del Centre Promotor d’APS https://aprenentatgeservei.cat/, d’Intered, així com la pàgina web del grup territorial d’ApS de la Comunitat Valenciana  https://apscomunitatvalenciana.net/, perquè siga el millor lloc per informar-te sobre Aprenentatge i Servei en valencià i català

 

Guia pràctica per a projectes d’Aprenentatge Servei: Fem projectes d’ApS https://aprenentatgeservei.cat/wp-content/uploads/guies/Minyons_GuiaApS.pdf

Guia per l’Assessorament de Projectes d’Aprenentatge Servei https://aprenentatgeservei.cat/wp-content/uploads/quaderns_aps/Guia-per-lassessorament-de-projecte-dAPS-Programa-ARCE-Projecte-Dos-Mares.pdf

Aprenentatge servei, valors i formació de monitors https://aprenentatgeservei.cat/wp-content/uploads/quaderns_aps/APS-valors-i-formacio-de-monitors_salvador-carrasco.pdf

Guia d’Aprenentatge servici amb mirada de cures. https://www.intered.org/sites/default/files/guia_daprenentage_servici_amb_mirada_de_cures.pdf

 

Et deixem també una rúbrica per a l’autoavaluació de projectes d’ApS publicada per el Centro Promotor de l’ApS:

Rúbrica: https://aprenentatgeservei.cat/wp-content/uploads/guies/aps_autoevaluacio_cat_IMP_A5.pdf  

Rúbrica versió reduïda: https://aprenentatgeservei.cat/wp-content/uploads/guies/aps_autoevaluacio_cat_mini_IMPA4.pdf  

També la tens on line en: https://aprenentatgeservei.cat/rubrica-dautoavaluacio/