Itaka Escolapios Itaka Escolapios

En una mateixa societat viuen persones i grups pertanyents a diferents cultures. La interculturalitat va més enllà de la mera coexistència entre elles: perquè siga verdaderament interculturalitat, estes persones o grups tenen que interrelacionar-se d’una forma horitzontal i equitativa, i ser conscients de la seua interdependència. Una convivència intercultural implica un esforç d’aprenentatge recíproc, un context d’igualtat i tolerància, normes socials de convivència comuna, i mecanismes de resolució de conflictes, perquè la convivència no implica absència de conflicte, sinó tindre ferramentes per a assumir-los i transformar-los.

Busqueda Avanzada

Hay un problema

Objetivos:

Dinámica para aprender a buscar soluciones a los problemas y valorar la opinión de los demás.

Háblame con gestos

Objetivos:

- Dinámica para saber expresarse e interpretar mensajes.